KLUSTRET startades hösten 2018 av Stina Rundberg, Vivi Laakko, Simon Aghed Luterkort, Anton Cöster och Julia Hackman. Vi är ett kollektiv som vill fungera som en varm och trygg plattform för sina medlemmar att utforska den fria scenkonstens möjligheter. 

Vi arbetar med en mängd olika tekniker; teater, video, ljud och performance, för att utforska nya sätt att uppleva historier. Klustret är helt enkelt en experimentverkstad för människor med bakgrund inom en mängd konstnärliga yrken. Gruppen ska vara ett sammanhang och en gemenskap i ett ofta kallt och utsatt arbetsklimat inom kulturvärlden. Vi fungerar som en motkraft till elitism och hårda prestationskrav. Istället arbetar vi lustfyllt och kreativt, med den scenkonst vi själva vill se. Vi arbetar med projekt som är tillgängliga och publiktillvända, utan att förlora konstnärlig skärpa och nyfikenhet.